Послуги для юридичних осіб

Юридичні консультації

Договірне право

Представництво в суді

Реєстрація підприємств

Правова допомога та представництво в кримінальному процесі, консультації по кримінальному праву

Юридичні консультації

Повний спектр консультацій з питань цивільного й господарського права, трудових відносин, корпоративного керування, договірного права, податкового та конкурентного законодавства, авторського права й інтелектуальної власності, у питаннях відшкодування матеріальної та моральної шкоди, і т.і..

Проводимо тренінги й семінари по юридичних і суміжних питаннях для персоналу.

Форма співробітництва може бути будь-якою: від разових консультацій до абонентського юридичного обслуговування (юридичний аутсорсинг). Така послуга має високу результативність для бізнесу й, безумовно, має свої переваги, зокрема: економія ресурсів (адміністративні видатки, організація й забезпечення робочого місця юриста, нарахування на фонд оплати праці) і комплексна юридична підтримка (можливість звернення із запитом до виконавця в будь-який момент, по будь-якому питанню та одержання висококваліфікованої підтримки в максимально короткий строк). Часто юридичний аутсорсинг не замінює штатну юридичну службу, а ефективно, при правильному розподілі завдань, доповнює її.

Договірне право

Надаємо правову допомогу в області договірного права: розробка й підготовка всієї необхідної документації для здійснення клієнтом широкого спектру угод, спрямованих на реалізацію й закріплення прав клієнта у взаєминах з контрагентами.

Вчасно проведений правовий аудит угоди позбавить клієнта від подальших серйозних позовів, пов’язаних з виконанням договорів а також зменшить негативні наслідки їх невиконання.

В області договірного права клієнтам надаються наступні послуги:

 • складання договорів, участь у переговорах з контрагентами;

 • правовий аудит договорів;

 • консультування щодо форм забезпечення виконання зобов’язань;

 • урегулювання розбіжностей і спорів, які виникають у ході виконання договорів;

 • мінімізація збитків у випадку розірвання договорів;

 • складання претензій у зв’язку з невиконанням умов угоди;

 • стягнення збитків і неустойки;

 • розірвання договорів у судовому порядку.

Представництво в суді

Представляємо інтереси клієнта в судових органах (господарські, адміністративні справи, третейські суди) на будь-якій стадії судового процесу та у процедурах виконання судових рішень, складаємо процесуальні документи (позови, заперечення, клопотання, скарги, і т.п.).
Надаємо консультації щодо стратегії і тактики участі в судових спорах, “прискорення”, “уповільнення” розгляду справи, використовуючи передбачені процесуальними законами можливості.
Усе більшою популярністю серед комерційних підприємств користується такий інструмент вирішення спорів як третейські суди. Перевагою розв’язку спорів у такому суді може бути те, що спір вирішується без втручання держави, а сторони визнають авторитет суду й готові виконати його рішення, тому цей юридичний інструмент є досить мобільним і діючим. Крім цього, рішення третейських судів підлягають оскарженню лише у виняткових випадках. Надамо консультацію й доможемо клієнтові визначитися з необхідністю й доцільністю застосування такого юридичного інструмента, надамо відповідну правову підтримку.

Реєстрація підприємств

Надаємо допомогу в реєстрації підприємств, внесенні змін в установчі документи (зміна складу учасників, збільшення/зменшення статутного капіталу і т.д.), при проведенні реорганізації підприємств (злиття, поділ, виділення, приєднання, перетворення).
Також надамо послуги в доборі номінальних власників і керівників. Така послуга буває необхідна коли в підприємців виникає необхідність вийти зі складу учасників (акціонерів) того або іншого господарського товариства, але відсутні довірені особи, на яких можливо передати корпоративні права. Або коли виникає необхідність перевести підприємство в “сплячий режим” або для початку нового бізнесу необхідне створення нового підприємства, але термін початку роботи бізнесу ще не відомий.
У таких випадках можливим виходом може бути передача корпоративних прав на певного номінального власника або створення підприємства з номінальним засновником і керівником, з перспективою, коли така необхідність виникне, перевести корпоративні права на потрібних осіб або замінити номінального директора постійним.
Такий похід дозволяє тримати підприємство в режимі постійної готовності, але при цьому реальний власник позбавлений обов’язку стежити за поточним станом справ: веденням бухгалтерського обліку, подачею звітності й т.п.

Залежно від побажань клієнта надамо послуги з добору номінальних власників і керівників.

Правова допомога й представництво в карному процесі, консультації по кримінальному праві

Останнім часом більшість посадових осіб комерційних підприємств стають об’єктами тиску з боку правоохоронних органів як потенційні об’єкти обвинувачень у посадових або комерційних злочинах, таких як ухиляння від сплати податків, неналежного використання коштів по державним замовленням, і т.п..

У більшості випадків, через відсутність правових знань, посадові особи комерційних підприємств не в змозі дати своєчасний і, головне, належний, відсіч таким протизаконним зазіханням з боку правоохоронних органів.

Також зазвичай керівники й працівники комерційних підприємств психологічно не готові до спілкування із правоохоронцями в якості свідків, чим значно ускладнюють подальший захист підприємства від протизаконних зазіхань і тиску.
Пропонуємо нашим клієнтам не тільки правові консультації, складання відповідних документів (відповідей на запити, скарги, і т.п.) але й навчання й тренінги керівництва та персоналу щодо адекватних дій у випадках необґрунтованих вимог до підприємства з боку правоохоронців.

RSS HG.org – Legal Articles

 • I Blew Under the Legal Limit - Now What Will Happen to My DUI Case? 28.06.2018
  By Law Office of John Rutkowski - Clearwater, FloridaHow can the state prove a DUI when there is a low BAC or no BAC? Is there a possibility of a reduction of the charge? […]
 • What Constitutes Workplace Harassment and Discrimination? 28.06.2018
  By Mitchell L. Feldman Esq. PA - Tampa, FloridaDiscrimination and sexual harassment are widely discussed in the media, and these behaviors are the catalyst for many high-profile lawsuits. In the work environment, discrimination or harassment based on race, gender and other specific categories is prohibited under federal and state employment laws. […]
 • California's Lemon Law: What Active Service Members Should Know 28.06.2018
  By Neale & Fhima, LLP - Dana Point, CaliforniaA lesser known benefit of the California Lemon Law is its application to members of the U.S. military. For most lemon law claims to be valid in California, the vehicle must have been purchased in the state of California. But this is not the case if you are in the United States Armed Forces. […]
 • 31 Insurance Terms You Need to Know if You've Been in a Car Accident 28.06.2018
  By Coye Law Firm - Orlando, FloridaCar Accident Insurance Terms you'll need to know when dealing with your insurance company after an accident in Florida. […]
 • Insurance Adjuster Wants to Meet with Me to Settle My Car Accident Case. What Should I Do? 27.06.2018
  By Lem Garcia Law - West Covina, CaliforniaIf an insurance adjuster wants to settle your car accident case with you, you should talk to an experienced personal injury attorney first. An experienced personal injury attorney will advise you whether it is a good idea to meet with the insurance adjuster or not. […]

SUBSCRIBE TO SITE NEWS

Enter your email address:

 Subscribe in a reader