Послуги для юридичних осіб

Юридичні консультації

Договірне право

Представництво в суді

Реєстрація підприємств

Правова допомога та представництво в кримінальному процесі, консультації по кримінальному праву

Юридичні консультації

Повний спектр консультацій з питань цивільного й господарського права, трудових відносин, корпоративного керування, договірного права, податкового та конкурентного законодавства, авторського права й інтелектуальної власності, у питаннях відшкодування матеріальної та моральної шкоди, і т.і..

Проводимо тренінги й семінари по юридичних і суміжних питаннях для персоналу.

Форма співробітництва може бути будь-якою: від разових консультацій до абонентського юридичного обслуговування (юридичний аутсорсинг). Така послуга має високу результативність для бізнесу й, безумовно, має свої переваги, зокрема: економія ресурсів (адміністративні видатки, організація й забезпечення робочого місця юриста, нарахування на фонд оплати праці) і комплексна юридична підтримка (можливість звернення із запитом до виконавця в будь-який момент, по будь-якому питанню та одержання висококваліфікованої підтримки в максимально короткий строк). Часто юридичний аутсорсинг не замінює штатну юридичну службу, а ефективно, при правильному розподілі завдань, доповнює її.

Договірне право

Надаємо правову допомогу в області договірного права: розробка й підготовка всієї необхідної документації для здійснення клієнтом широкого спектру угод, спрямованих на реалізацію й закріплення прав клієнта у взаєминах з контрагентами.

Вчасно проведений правовий аудит угоди позбавить клієнта від подальших серйозних позовів, пов’язаних з виконанням договорів а також зменшить негативні наслідки їх невиконання.

В області договірного права клієнтам надаються наступні послуги:

 • складання договорів, участь у переговорах з контрагентами;

 • правовий аудит договорів;

 • консультування щодо форм забезпечення виконання зобов’язань;

 • урегулювання розбіжностей і спорів, які виникають у ході виконання договорів;

 • мінімізація збитків у випадку розірвання договорів;

 • складання претензій у зв’язку з невиконанням умов угоди;

 • стягнення збитків і неустойки;

 • розірвання договорів у судовому порядку.

Представництво в суді

Представляємо інтереси клієнта в судових органах (господарські, адміністративні справи, третейські суди) на будь-якій стадії судового процесу та у процедурах виконання судових рішень, складаємо процесуальні документи (позови, заперечення, клопотання, скарги, і т.п.).
Надаємо консультації щодо стратегії і тактики участі в судових спорах, “прискорення”, “уповільнення” розгляду справи, використовуючи передбачені процесуальними законами можливості.
Усе більшою популярністю серед комерційних підприємств користується такий інструмент вирішення спорів як третейські суди. Перевагою розв’язку спорів у такому суді може бути те, що спір вирішується без втручання держави, а сторони визнають авторитет суду й готові виконати його рішення, тому цей юридичний інструмент є досить мобільним і діючим. Крім цього, рішення третейських судів підлягають оскарженню лише у виняткових випадках. Надамо консультацію й доможемо клієнтові визначитися з необхідністю й доцільністю застосування такого юридичного інструмента, надамо відповідну правову підтримку.

Реєстрація підприємств

Надаємо допомогу в реєстрації підприємств, внесенні змін в установчі документи (зміна складу учасників, збільшення/зменшення статутного капіталу і т.д.), при проведенні реорганізації підприємств (злиття, поділ, виділення, приєднання, перетворення).
Також надамо послуги в доборі номінальних власників і керівників. Така послуга буває необхідна коли в підприємців виникає необхідність вийти зі складу учасників (акціонерів) того або іншого господарського товариства, але відсутні довірені особи, на яких можливо передати корпоративні права. Або коли виникає необхідність перевести підприємство в “сплячий режим” або для початку нового бізнесу необхідне створення нового підприємства, але термін початку роботи бізнесу ще не відомий.
У таких випадках можливим виходом може бути передача корпоративних прав на певного номінального власника або створення підприємства з номінальним засновником і керівником, з перспективою, коли така необхідність виникне, перевести корпоративні права на потрібних осіб або замінити номінального директора постійним.
Такий похід дозволяє тримати підприємство в режимі постійної готовності, але при цьому реальний власник позбавлений обов’язку стежити за поточним станом справ: веденням бухгалтерського обліку, подачею звітності й т.п.

Залежно від побажань клієнта надамо послуги з добору номінальних власників і керівників.

Правова допомога й представництво в карному процесі, консультації по кримінальному праві

Останнім часом більшість посадових осіб комерційних підприємств стають об’єктами тиску з боку правоохоронних органів як потенційні об’єкти обвинувачень у посадових або комерційних злочинах, таких як ухиляння від сплати податків, неналежного використання коштів по державним замовленням, і т.п..

У більшості випадків, через відсутність правових знань, посадові особи комерційних підприємств не в змозі дати своєчасний і, головне, належний, відсіч таким протизаконним зазіханням з боку правоохоронних органів.

Також зазвичай керівники й працівники комерційних підприємств психологічно не готові до спілкування із правоохоронцями в якості свідків, чим значно ускладнюють подальший захист підприємства від протизаконних зазіхань і тиску.
Пропонуємо нашим клієнтам не тільки правові консультації, складання відповідних документів (відповідей на запити, скарги, і т.п.) але й навчання й тренінги керівництва та персоналу щодо адекватних дій у випадках необґрунтованих вимог до підприємства з боку правоохоронців.

RSS HG.org – Legal Articles

 • Common Mistakes to Avoid When Filing a Workers' Compensation Claim 22.09.2017
  By LeViness, Tolzman & Hamilton, P.A. - Baltimore, MarylandNo one goes to work expecting to become seriously injured while performing their regular job responsibilities. […]
 • Action Items for the Estate When a Solo Physician or Dentist Dies 22.09.2017
  By Matt Dickstein, Business Attorney - Fremont, CaliforniaWhen a solo physician or dentist dies, the doctor's estate must figure out what to do with the practice. Because the doctor practiced solo, there are no partners who will continue the practice. The estate cannot operate the practice because it's not licensed to practice medicine or dentistry […]
 • Ethics Codes for Police 22.09.2017
  By The MacMain Law Group, LLC - Malvern, PennsylvaniaMost police officers enter the force highly motivated and enthusiastic with a true desire to serve the public. […]
 • Workers' Rights While on Maternity Leave 22.09.2017
  By Sidney L. Gold & Associates, PC - Discrimination Lawyers - Philadelphia, PennsylvaniaBefore a worker becomes pregnant, they should take the time to learn about their rights regarding maternity leave and the use of company-provided health benefits for pregnancy and childbirth-related medical needs. […]
 • Home Depot Fined for Selling Dangerous Products 22.09.2017
  By Eckell, Sparks, Levy, Auerbach, Monte, Sloane, Matthews, & Auslander, P.C. - Media, PennsylvaniaCongress established the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) in 1972 to protect consumers from dangerous household products. […]

SUBSCRIBE TO SITE NEWS

Enter your email address:

 Subscribe in a reader