Юридична компанія

Кидалов і Партнери

Працює в Україні і спеціалізується на наданні юридичної допомоги широкому колу юридичних і приватних осіб.

Записатися на консультацію

Майбутнє альтернативних видів вирішення спорів на Україні

В економічно розвинених країнах вирішення спору в судовому (арбітражному) порядку практично завжди означає, що сторона, яка звернулася до суду готова на усвідомлений розрив подальших ділових відносин зі своїм опонентом. Пояснення цьому стану речей досить просте: якщо сторони мають щире і взаємне бажання встановити справжню причину виниклого спору, зберегти ділові відносини і, як наслідок, залагодити конфлікт мирно, то вони завжди знайдуть спосіб вирішити суперечку, незалежно від того, в якій формі буде відбуватися таке врегулювання. Якщо ж стороною рухає бажання покарати опонента, довести йому свою перевагу або навіть залякати партнера, то тоді в хід йдуть всі доступні інструменти, включаючи всі можливі способи маніпулювання системою правосуддя для досягнення потрібного результату, в тому числі і таким фактором, як наявністю фінансового ресурсу на судову тяжбу. Зрозуміло, що в такому випадку встановлення істини, як таке, нікого особливо не цікавить, а сторона, що програла, завжди буде вважати себе скривдженою, навіть якщо об’єктивно і була не права в суперечці. Так, цілком можливі випадки, коли сторони досягають мирової угоди в процесі судового розгляду, або судові розгляди не чинять негативного впливу на ділові контакти сторін, однак такі випадки рідкість і, скоріше, виняток із загального правила.
На Україні склалася дещо інша практика: сторони люблять судитися. І цьому є кілька причин, однак основна частина таких причин аж ніяк не пов’язана з високою довірою до правосуддя а, скоріше, навпаки:
1. Українські суди досить сильно корумповані, а тому шанси на виграш безпосередньо залежать від корупційних зв’язків сторони і можливості дати хабар. При цьому наявність корупційних зв’язків в суді, як би дико це не звучало, є навіть деяким підставою для гордості підприємця, ознакою високого становища в суспільстві.
2. Великі проблеми з реальним виконанням судових рішень, що вступили в законну силу. Тобто сторона, що програла має можливість тривалі терміни не виконувати судові рішення або виконувати їх не повністю, не несучи при цьому ніяких істотних ризиків.
Таким чином, у реального бізнесу, який працює в Україні, є значна зацікавленість у юридичних інструментах, які дозволяють вирішувати спори. Не можна сказати що бізнес вже сьогодні готовий такими інструментами скористатися і платити за них, але це питання так чи інакше все частіше звучить у бізнес-середовищі. А тому варто розглянути, які способи вирішення спорів можуть бути застосовані на Україні.
У світовій юридичній практиці існує таке поняття, як альтернативні способи вирішення спорів, метою яких є остаточне вирішення спорів способом, який задовольняє всі сторони спору. Найбільш поширеними альтернативними способами вирішення спорів прийнято вважати переговори, медіацію і консіліацію.
Переговори, як спосіб вирішення спору, не вимагають додаткового пояснення і досить часто використовується в діловій практиці на Україні. Однак є деякі особливості, притаманні Україні. Зазвичай в переговорах беруть участь виключно топ-менеджери підприємств, а юристи потім, зі слів топ-менеджера, намагаються виписати домовленості на папері. При цьому, якщо на переговори і береться юрист, то, в 99% випадків, це буде саме штатний юрист компанії, так-як усталеної практики запрошувати стороннього юриста на переговори немає. Така практика із запрошенням виключно штатних юристів дещо сумнівна, бо це та сама людина, яка так чи інакше стоїть біля причини виниклого спору / конфлікту, а тому часто зацікавлена приховати свої професійні прорахунки.
Новими для ділової практики України та більш перспективними способами є медіація і консіліація. Розглянемо кожен спосіб альтернативного вирішення спорів окремо.
У загальному, медіація – це спосіб вирішення спорів за участю третьої нейтральної, неупередженої, не зацікавленої в даному конфлікті сторони – медіатора, який допомагає сторонам виробити певну угоду по спору, при цьому сторони повністю контролюють процес прийняття рішення щодо врегулювання спору та умови його дії. Зазвичай медіатором у суперечці виступає нейтральна особа, яка не має або має незначні спеціальні знання у сфері, в якій виник конфлікт. Медіатор не має права нав’язувати сторонам спору свою точку зору, проте він зобов’язаний з’ясувати справжню причину конфлікту і справжні наміри сторін. Це досягається шляхом проведення індивідуальних дискусій з кожною стороною спору з метою неупередженого пошуку якоїсь зони потенційного згоди, параметрів, в межах яких сторони можуть знайти спільну мову, з подальшим зверненням медіаторів уваги сторін на цю зону / параметри.
Консіліація – це спосіб вирішення спорів, по суті своїй схожий з медіацією, з урахуванням визначеної різниці у повноваженнях залученої третьої сторони (консіліатора). Консіліатором найчастіше виступає особа, яка має спеціальні знання у сфері конфлікту і може давати особисті рекомендації сторонам про можливі способи його дозволу, при цьому консіліатор може також прийти до висновку про правоту однієї зі сторін.
Як медіатор, так і консіліатор може проводити переговори без безпосередньої зустрічі сторін за одним столом, що часто застосовується у випадку занадто сильної емоційної навантаженості конфлікту і небажання однієї або обох сторін зустрічатися лицем до лиця, але за наявності готовності все-таки спробувати вирішити проблему без суду. Такий варіант вирішення спору дозволяє сторонам менше побоюватися втрати свого статусу, ризику піддатися тиску другої сторони і стати жертвою її маніпуляцій (таким чином зменшується ризик “вибуху” процесу внаслідок емоційної зарядженості ситуації), або, у випадку, якщо з технічних чи інших причин одночасна очна участь сторін ускладнена.
Спільними перевагами медіації та консіліаціі є відносна дешевизна, простота, конфіденційність, а головне – відсутність у медіатора / консіліатора права приймати рішення без згоди всіх сторін спору, яке провокувало б невдоволення переможеної сторони і подальшу ескалацію конфлікту. При цьому, що медіація, що консіліація вирішує конфлікт назавжди. Тому що, на відміну від судового (арбітражного) способу вирішення спору, коли сам конфлікт по суті не вирішується, адже в такому випадку хтось завжди програє, а сторона, що програла, має негативний психічне ставлення до такої ситуації, при альтернативному вирішенні спору немає переможеного, бо обидві сторони вважають таке рішення прийнятним для себе.
Хоча медіація і консіліація можуть бути ефективними способами вирішення спорів, дані способи вирішення суперечок не були законодавчо введені в юридичну практику на Україні, хоча такі спроби і робилися, зокрема, розроблялося кілька законопроектів, жоден з яких, на жаль, так і не був прийнятий. Незважаючи на такий стан речей ряд українських юридичних фірм надають послуги у сфері медіації. Також в рамках програм Європейського Союзу та Ради Європи “Прозорість та ефективність судової системи України” з 2008 року в кількох адміністративних судах запускався пілотний проект з медіації при вирішенні адміністративних спорів у суді, зокрема, у спорах з державною фіскальною службою і митною службою. Проте реальні результати таких пілотних проектів далекі від бажаних.
Підсумовуючи, можна сказати, що хоча чимало юристів в Україні скептично налаштовані до інститутів медіації та консіліації, такі юридичні інструменти цілком можна використовувати при суперечках, де однією із сторін є іноземний елемент (інвестор, співзасновник, діловий партнер). Саме готовність іноземних партнерів до вирішення спорів мирним шляхом може підштовхнути український бізнес до більш активного використання таких юридичних інструментів. Вигоди від використання таких альтернативних методів вирішення спорів очевидні: низька затратність, конфіденційність, оперативність, а головне, такі методи вирішення спорів дозволяють зберегти конструктивні ділові відносини і продовжувати спільний бізнес.

Автор: Кидалов Ігор

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kydalov & Partners
Average rating:  
 0 reviews
Дата Публікації: 20.10.2015
Переглядів: 2.6K

Коментарі

    Залишилися питання