Юридична компанія

Кидалов і Партнери

Працює в Україні і спеціалізується на наданні юридичної допомоги широкому колу юридичних і приватних осіб.

Записатися на консультацію

Послуги для юридичних осіб

Юридичні консультації

Договірне право

Представництво в суді

Реєстрація підприємств

Правова допомога та представництво в кримінальному процесі, консультації по кримінальному праву

Юридичні консультації

Повний спектр консультацій з питань цивільного й господарського права, трудових відносин, корпоративного керування, договірного права, податкового та конкурентного законодавства, авторського права й інтелектуальної власності, у питаннях відшкодування матеріальної та моральної шкоди, і т.і..

Проводимо тренінги й семінари по юридичних і суміжних питаннях для персоналу.

Форма співробітництва може бути будь-якою: від разових консультацій до абонентського юридичного обслуговування (юридичний аутсорсинг). Така послуга має високу результативність для бізнесу й, безумовно, має свої переваги, зокрема: економія ресурсів (адміністративні видатки, організація й забезпечення робочого місця юриста, нарахування на фонд оплати праці) і комплексна юридична підтримка (можливість звернення із запитом до виконавця в будь-який момент, по будь-якому питанню та одержання висококваліфікованої підтримки в максимально короткий строк). Часто юридичний аутсорсинг не замінює штатну юридичну службу, а ефективно, при правильному розподілі завдань, доповнює її.

Договірне право

Надаємо правову допомогу в області договірного права: розробка й підготовка всієї необхідної документації для здійснення клієнтом широкого спектру угод, спрямованих на реалізацію й закріплення прав клієнта у взаєминах з контрагентами.

Вчасно проведений правовий аудит угоди позбавить клієнта від подальших серйозних позовів, пов’язаних з виконанням договорів а також зменшить негативні наслідки їх невиконання.

В області договірного права клієнтам надаються наступні послуги:

  • складання договорів, участь у переговорах з контрагентами;

  • правовий аудит договорів;

  • консультування щодо форм забезпечення виконання зобов’язань;

  • урегулювання розбіжностей і спорів, які виникають у ході виконання договорів;

  • мінімізація збитків у випадку розірвання договорів;

  • складання претензій у зв’язку з невиконанням умов угоди;

  • стягнення збитків і неустойки;

  • розірвання договорів у судовому порядку.

Представництво в суді

Представляємо інтереси клієнта в судових органах (господарські, адміністративні справи, третейські суди) на будь-якій стадії судового процесу та у процедурах виконання судових рішень, складаємо процесуальні документи (позови, заперечення, клопотання, скарги, і т.п.).
Надаємо консультації щодо стратегії і тактики участі в судових спорах, “прискорення”, “уповільнення” розгляду справи, використовуючи передбачені процесуальними законами можливості.
Усе більшою популярністю серед комерційних підприємств користується такий інструмент вирішення спорів як третейські суди. Перевагою розв’язку спорів у такому суді може бути те, що спір вирішується без втручання держави, а сторони визнають авторитет суду й готові виконати його рішення, тому цей юридичний інструмент є досить мобільним і діючим. Крім цього, рішення третейських судів підлягають оскарженню лише у виняткових випадках. Надамо консультацію й доможемо клієнтові визначитися з необхідністю й доцільністю застосування такого юридичного інструмента, надамо відповідну правову підтримку.

Реєстрація підприємств

Надаємо допомогу в реєстрації підприємств, внесенні змін в установчі документи (зміна складу учасників, збільшення/зменшення статутного капіталу і т.д.), при проведенні реорганізації підприємств (злиття, поділ, виділення, приєднання, перетворення).
Також надамо послуги в доборі номінальних власників і керівників. Така послуга буває необхідна коли в підприємців виникає необхідність вийти зі складу учасників (акціонерів) того або іншого господарського товариства, але відсутні довірені особи, на яких можливо передати корпоративні права. Або коли виникає необхідність перевести підприємство в “сплячий режим” або для початку нового бізнесу необхідне створення нового підприємства, але термін початку роботи бізнесу ще не відомий.
У таких випадках можливим виходом може бути передача корпоративних прав на певного номінального власника або створення підприємства з номінальним засновником і керівником, з перспективою, коли така необхідність виникне, перевести корпоративні права на потрібних осіб або замінити номінального директора постійним.
Такий похід дозволяє тримати підприємство в режимі постійної готовності, але при цьому реальний власник позбавлений обов’язку стежити за поточним станом справ: веденням бухгалтерського обліку, подачею звітності й т.п.

Залежно від побажань клієнта надамо послуги з добору номінальних власників і керівників.

Правова допомога й представництво в карному процесі, консультації по кримінальному праві

Останнім часом більшість посадових осіб комерційних підприємств стають об’єктами тиску з боку правоохоронних органів як потенційні об’єкти обвинувачень у посадових або комерційних злочинах, таких як ухиляння від сплати податків, неналежного використання коштів по державним замовленням, і т.п..

У більшості випадків, через відсутність правових знань, посадові особи комерційних підприємств не в змозі дати своєчасний і, головне, належний, відсіч таким протизаконним зазіханням з боку правоохоронних органів.

Також зазвичай керівники й працівники комерційних підприємств психологічно не готові до спілкування із правоохоронцями в якості свідків, чим значно ускладнюють подальший захист підприємства від протизаконних зазіхань і тиску.
Пропонуємо нашим клієнтам не тільки правові консультації, складання відповідних документів (відповідей на запити, скарги, і т.п.) але й навчання й тренінги керівництва та персоналу щодо адекватних дій у випадках необґрунтованих вимог до підприємства з боку правоохоронців.

    Залишилися питання