Юридична компанія

Кидалов і Партнери

Працює в Україні і спеціалізується на наданні юридичної допомоги широкому колу юридичних і приватних осіб.

Записатися на консультацію

Вимоги до найменування юридичних осіб в Україні

Кожна новостворена юридична особа (компанія) повинна мати власну назву, адже без назви компанія не може відокремлена від тисяч інших компаній, вона не зможе відкрити власний рахунок в банку, укладати договори, тощо. Крім того, найменування компанії є вкрай важливою складовою бізнесу, адже завдяки назві компанія може просувати свій бренд на ринку, формувати сприйняття споживачів, найменування стане торговельною маркою компанії, тощо. Дана стаття допоможе визначитись з нормативно-правовими вимогами чинного законодавства України щодо найменування юридичних осіб (компаній).

Перша вимога, що стосується найменування компанії, полягає в тому, що найменування складається з двох частин: організаційно – правової форми (а) та, безпосередньо, з власної назви (б). Організаційно – правова форма – це правова основа, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності про зобов’язаннях компанії, порядок утворення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності, тощо.

Чинне законодавство України визначає наступні організаційно – правові форми юридичних осіб – суб’єктів господарювання (компаній, що мають на меті отримання прибутку):
– Товариство з обмеженою відповідальністю;
– Товариство з додатковою відповідальністю;
– Публічне акціонерне товариство;
– Приватне акціонерне товариство;
– Приватне підприємство;
– Державне підприємство;
– Фізична особа – підприємець.

Решта організаційно-правових форм, таких як громадська організація, громадська спілка, благодійна організація, профспілка, політична партія, релігійна організація, адвокатське об’єднання, адвокатське бюро і т.д., стосуються неприбуткових організацій, а тому на них на має сенсу зупиняти увагу.

Власна назва юридичної особи (компанії) може складатися безпосередньо з власної назви юридичної особи та містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи, інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно – правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним, Господарським кодексами України та законами України (наприклад, в щодо наявності слова “банк” чи “страхова компанія” виключно в назвах фінансових установ, що мають відповідні ліцензії, тощо).

Окремо хочемо звернути увагу до основних вимог до найменування юридичної особи:

– Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування;
– Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за бажанням);
– Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений підрозділ” (“філія”, “представництво”, “відділення” тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ;
– Відповідно до Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена фізичних осіб, ювілейна та святкові дати, назви і дати історичних подій.

Однак, крім вимог до найменування юридичної особи є певна кількість заборон, а саме:
– Власна назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно – правову форму;
– Найменування юридичної особи не може бути аналогічним найменуванню іншої юридичної особи;
– У найменуванні юридичних осіб забороняється використання повних чи скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, – крім найменування юридичних осіб державної форми власності;
– Забороняється використання термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України;
– Найменування компанії не може вказувати на належність компанії до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;
– Заборонено використовувати у найменуванні термін “кредитна спілка” а такі юридичні особи не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо такі юридичні особи створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України “Про кредитні спілки”;
– Слово “банк” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять лише міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України;
– Слова “страховик”, “страхова компанія”, “страхова організація” та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності;
– Використовувати слова “державна”, “національна” або похідні від них у назві дозволяється лише за умови, що єдиним власником/акціонером такої компанії є держава;
– Відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, юридичній особі, якій не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів “волонтерська організація” у своєму найменуванні та діяльності;
– Інші специфічні заборони, що переважно стосуються неприбуткових організацій.

Щодо правилами написання власної назви то вони є наступними:

– власна назва юридичної особи береться у лапки та зазначається після організаційно – правової форми суб’єкта господарювання;
– при написанні найменування (організаційно – правової форми та власної назви) юридичної особи використовуються літери українського та латинського алфавітів;
– в найменуванні юридичної особи можна використовувати: розділові знаки (лапки, крапка, кома, двокрапка, дужки, апостроф, дефіс, тире, коса риска, знак оклику, знак питання, номер, плюс, знак рівняння, зірочка, ет комерційна); цифри (арабські та римські); великі та малі літери українського та латинського алфавітів.

Сподіваємось, зазначена стаття допоможе особам, зацікавленим в реєстрації власної компанії в Україні, визначитись з назвою своєї компанії. В будь-якому випадку при виникненні будь-яких запитань чи труднощів можна звернутись до місцевих юристів в Україні, які допоможуть в багатьох питаннях.

Автор: Котюжинська Наталія

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kydalov & Partners
Average rating:  
 0 reviews
Дата Публікації: 05.03.2020
Переглядів: 7.5K

Коментарі

    Залишилися питання